Søk

Vellykket besøk fra FDIs president

Presidenten i FDI, Tin Chun Wong, ga honnør til NTFs arbeid for folkehelsen og støtte til det internasjonale fellesskapet da hun talte under åpningen av NTFs landsmøte. I tillegg deltok Wong i møter med både Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.

Som leder for verdens tannleger gjennom FDI World Dental Federation fungerte T.C. Wong også som døråpner for NTF. Det er ikke hver dag at departementsråden i Helse- og omsorgsdepartementet slår døra på vid gap og inviterer NTF til møte, ei heller at direktøren for folkehelsedivisjonen i Helsedirektoratet stiller seg og sine folk til rådighet for oss. Vi har tidligere publisert en sak om disse to møtene på NTFs nettsted.

Styrkende samarbeid
I sin tale til landsmøtedeltakerne fokuserte Wong på nasjonalt og internasjonalt samarbeid; «How it works for you, as a National Dental Association; how it works for us as your World Federation.» Hun understreket at Norge alltid har vært en sterk og pålitelig samarbeidspartner for FDI, og benyttet anledningen til å rette en særlig takk til Harry-Sam Selikowitz «for his exceptional dedication as Vice-Chair of the FDI Science Committee».

For øvrig brukte Wong sin tilmålte tid til å gi tilhørerne et lite innblikk i sentrale områder som FDI arbeider på:

  • Policy Statements: «The result of profound discussion between some of the best minds in international dentistry: they represent the best in international consensus»).
  • FDI og NCDs (ikke-smittsomme sykdommer): «The NCD issue has proved useful politically as a means of drawing attention to the relationship between oral health and general health”.
  • FDI Data Hub for global oral health: “A first-of-its-kind online database of oral health and related information.”
  • The Istanbul Declaration: “which called upon FDI and its member associations to support a broadened scope of practıce for dentists. Further, it called for a reinforced inter-professional collaborative approach in the development of global and national health policies.”
  • The Minamata Convention on Mercury: “FDI and its partners lobbied hard for a phase-down approach to dental amalgam, which would give dentists the right to continue using it, when clinically appropriate.”


Les hele talen HER, og se presentasjonen HER.

Publisert: 22.10.2014