Søk

Utfordringer i kø på informasjonsmøtet

Det årlige informasjonsmøtet favnet viktige tema som obligatorisk etterutdanning, nye etiske regler og tannlegene i samfunnet. Og både NTF og tannlegen fikk nok noe å tenke på.

Følgende tema stod på programmet for årets informasjonsmøte:

 

Obligatorisk etterutdanning

Hovedstyremedlem Bernt Vidar Vagle orienterte om hovedtrekk i rapporten som etter bred behandling på mange nivå i foreningen nå legges fram til behandling i representantskapet. Kravet om 150 timer etterutdanning i løpet av fem år foreslås videreført fra dagens retningslinjer. 50 av disse timene skal medlemmene selv kunne styre over, mens de 100 timene må hentes fra NTF-styrte aktiviteter. Dersom representantskapet vil, vel og merke.

 


Revisjon av NTFs etiske regler

Hovedstyremedlem Camilla Steinum presenterte forslaget til nye etiske regler for NTF. Også denne saken har vært gjennom en omfattende intern saksbehandling og skal opp på årets representantskapsmøte. Det nye regelverket er tredelt: En innledende del, selve reglene og saksbehandlingsbestemmelser. Det har vært et mål å holde bestemmelser som er hjemlet i annet lov- eller regelverk, utenfor de etiske reglene. For øvrig følger hovedinndelingen av reglene strukturen fra dagens regelverk.

 

Tannlegene i samfunnet: Verden sett fra NTFs sekretariat

NTFs generalsekretær Richard Næss ga innledningsvis forsamlingen et innblikk i sin opplevelse av nåværende og kommende utfordringer sett fra sekretariatet i Frederik Stangs gate 20 i Oslo. Han ga også en utfordring til helsemyndighetene om å gi tannlegestanden noe mer konkret tilbake fra de pålegg som bransjen pålegges enn et nytt tall i den årlige statistikken fra SSB.

 


Tannlegene i samfunnet: Forventninger
Avdelingsdirektør Kjell Røynesdal fra Helse- og omsorgsdepartementet ga oss deretter et innblikk i hvordan det har vært å jobbe i statsadministrasjonen etter 22. juli attentatet.

Men hans hovedbudskap var at helsepolitikerne nå retter mer oppmerksomhet mot tannlegene enn på lenge. Kvalitet i diagnostikk, kommunikasjon og behandling samt pasientsikkerhet er saker som HOD nå vil se nærmere på. Røynesdal mente at NTF og tannlegestanden har mye å ta tak i for å overbevise om at vi faktisk tar utfordringene på alvor.

 

I tillegg orienterte Røynesdal om hva som faktisk ligger i årets statsbudsjett når det gjelder tannhelsetjenester. Han etterlot liten tvil om at han ikke var fornøyd med formuleringen på NTFs nettsted: ”Statsbudsjettet 2012: Ikke så veldig spenstig”.

 

Og etterpå var det diskusjon!

 

Nærmere omtale kommer i Tidende.

Publisert: 15.10.2011