Søk

UiO vil ikke lenger aldersteste asylsøkere

Universitetet i Oslo (UiO) har besluttet å ikke levere nytt anbud på alderstesting for Utlendingsdirektoratet av faglige og etiske hensyn.

I 2015 og 2016 testet Det odontologiske fakultet ved UiO alderen til sammen 3501 asylsøkere basert på klinisk undersøkelse og røntgen av tennene, noe som har generert nesten 14 millioner kroner i inntekter til universitetet. Kontrakten med Utlendingsdirektoratet (UDI) utløper i slutten av måneden, og UiO har besluttet å ikke legge inn nytt anbud.
 
- Vi har gjort en vurdering som både har faglige og etiske elementer i seg og samlet sett kom vi frem til at vi valgte å ikke levere inn et anbud på alderstesting, sier prorektor ved UIO, Ragnhild Hennum, i et intervju med NRK
 
De siste årene har praksisen vært at Odontologisk fakultet har tatt røntgenbilder av tennene til asylsøkerne, mens et privat firma har tatt røntgenbilder av hånd og håndrot. Resultatene ble sammenstilt av en barnelege gjennom firmaet Barnesak. Resultatene av dette har blitt brukt av UDI for å fatte vedtak, med en sikkerhetsmargin på to år, slik at asylsøkere som har fylt 20 ikke får opphold og rettigheter som barn.
 
I Norge ble alderstestene gjenopptatt rundt 2005. For tiden kommer det relativt få enslige mindreårige asylsøkere til Norge. Etter at det i 2015 kom nesten 5.500, kom det i 2016 bare 320. 
 
Hva som skjer med alderstestene nå, er ikke endelig avklart. Ansvaret for disse undersøkelsene ble i 2016 overført fra UDI til Rettsmedisinsk institutt (RMI), som fra 1. januar ble en avdeling ved Oslo Universitetssykehus. RMI gjennomgår for tiden metodene som brukes i testene, og anbefaler ikke at den kliniske, skjønnsmessige tannundersøkelsen videreføres fordi det mangler vitenskapelig belegg.
 
 
 
Foto: Illustrasjonsbilde røntgen, Istock

Publisert: 07.03.2017