Søk

Temporomandibulær dysfunksjon (TMD) - et ofte oversett problem?

Britiske tall viser at 1 av 5 personer kan ha TMD som forårsaker kjevesmerter, hodepine, nakkesmerter og depresjonslignende symptomer.

Temporomandibulær dysfunksjon (TMD) er en velkjent tilstand for tannleger, men ikke alle pasienter som plages av symptomer som øresus, svimmelhet, hodepine og/eller smerter i ansikt, rygg og nakke er klar over at problemet kan sitte i kjeveleddet. Sammenhengen mellom TMD og stress, angst eller depresjon kan også gjøre det vanskelig å skille mellom årsak og symptom, og feildiagnostisering er vanlig.

Det finnes flere typer tiltak og behandlingsmetoder for å bli kvitt problemet. Kognitiv terapi, psykologi og stressbehandling er en innfallsvinkel. Fysioterapi med muskulær behandling og kjeveøvelser en annen, mens tannleger i første rekke ville tenkt bittskinne og eventuelt operasjon. Ofte vil pasienter ha godt utbytte av et flerfaglig samarbeid for å bli kvitt problemene.

Tannlegene spiller en viktig rolle i arbeidet med å finne den korrekte årsaken bak problemene, og ikke minst i behandlingsløpet. Vi oppfordrer våre medlemmer til å tenke tverrfaglig og som alltid finne den beste individuelle løsningen for pasientene.

Les mer om TMD i The Daily Mail og KK

Publisert: 29.07.2014