Søk

Tannleger og tannpleiere må sende separate refusjonskrav

Tannpleiere har fra 1. januar 2013 selvstendig refusjonsrett fra folketrygden. De kan ikke lenger sende sine refusjonskrav til HELFO via en tannlege.

Tannpleiere skal nå selv sende inn sine refusjonskrav til HELFO. Muligheten til å sende refusjonskrav via en tannlege var en overgangsordning som ikke videreføres når tannpleierne har fått selvstendig refusjonsrett.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og Helsedirektoratet har gitt klare føringer på at hver behandlergruppe må sende inn selvstendige refusjonskrav.

Tannrefusjon fra folketrygden
I 2012 utbetalte HELFO ca. 1,66 milliarder kroner i tannrefusjoner på vegne av folketrygden.

HELFO betalte ut nesten 340 millioner kroner i stønad til behandling av sykdommen periodontitt.

Oppgjørsavtale med HELFO
Fra 1. januar 2013 ytes det stønad fra folketrygden til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling av periodontitt utført av tannpleier.

Tannpleierne kan inngå avtale med HELFO om direkte oppgjør. Da sender tannpleieren refusjonskrav på vegne av pasientene til HELFO.

Uten oppgjørsavtale med HELFO
Hos tannpleiere uten avtale om direkte oppgjør må tannpleier gi pasienten et ferdig utfylt og signert refusjonsskjema.

Når pasienten også har signert på skjemaet, kan pasienten sende det til HELFO for å få utbetalt stønaden.

Les mer på helfo.no
HELFO har nylig laget helt nye nettsider for tannleger og egne sider for tannpleiere.

På helfo.no finnes også temasider om hvordan man inngår avtale med HELFO om direkte oppgjør, om elektronisk innsending av oppgjør, om regelverket og aktuelle skjema.

 Kilde: HELFO

Publisert: 14.03.2013