Søk

Tannleger ikke gode nok på HMS

Arbeidstilsynet utførte 178 tilsyn hos private og offentlige tannhelsetjenester i 2011 og 2012. Funnene viser at sju av ti tannleger ikke kan dokumentere hvordan de arbeider systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet.

På bakgrunn av disse tallene har NTF, Tannhelsesekretærenes Forbund og Arbeidstilsynet laget et informasjonshefte med tips og råd om hvordan virksomhetene kan skape trygge arbeidsplasser og et godt arbeidsmiljø for å minske risiko for helseplager, sykdom og skader.

Informasjonsheftet kan du laste ned her


Les også mer på HMS Magasinet sine nettsider

Publisert: 04.06.2014