Søk

Tannlegene på topp i kundetilfredshet - uansett bransje

Tannlegene har fått toppscore tre år på rad i EPSI Norway sine målinger av kundetilfredshet blant helsetjenester. En ny sammenlikning på tvers av markeder viser at tannlegene står i en særstilling, også sammenliknet med andre bransjer og bedrifter.

I desember kunne vi formidle den hyggelige nyheten av tannlegene kom best ut i EPSIs årlige målingen av kundetilfredshet blant helsetjenester . Tallene for 2016 viste en ytterligere forbedring fra 2015, og landet på 85,7 poeng - hele 8 poeng over fastlegene og 10 poeng over sykehusene.
 
Nå har EPSI sammenliknet tall fra ulike bransjer og markeder. Tallene bekrefter hvor solide resultatene til tannlegestanden er, og viser at få kan måle seg mot tannlegene i kundetilfredshet. Kun Flytoget som privat selskap kan vise til høyere tall enn tannlegene med 88 poeng. Tallene viser også at kvinner er mer tilfreds enn menn, og pensjonerte kvinner er de mest tilfredse. 
 
 
 
Illustrasjoner: EPSI Rating
 


Om målingen

Målingen er gjort via 13.000 kundeintervjuer utført per telefon i 2016. Indeksverdier fra 0 – 100, hvor alt over 75 er meget bra, mens tall under 60 anses som dårlig. 
 

Publisert: 14.02.2017