Søk

Tannlege får Akademikerprisen 2014

Den norske tannlegeforening gratulerer tannlege og forsker Tiril Willumsen med Akademikerprisen 2014. Willumsen får prisen blant annet for sin forskning på tannlegeskrekk i relasjon til tortur og overgrep.

Tiril Willumsen- Det har i lang tid vært arbeidet med å rette søkelyset mot tannlegenes rolle i det tverrfaglige samarbeidet. Ikke minst er dette viktig når det gjelder å kunne avdekke overgrep og omsorgssvikt, og spesielt hos barn, sier NTFs president Camilla Hansen Steinum.

- Tiril har drevet frem viktige resultater med en tverrfaglig tilnærming til forskning på tannhelse og er en verdig vinner av denne prisen.

Willumsen er professor i atferdsfag på Odontologisk fakultet, Universitet i Oslo. Hennes forskning har vært et svært viktig bidrag for å belyse problemstillinger rundt dårlig tannhelse hos pasienter som har vært utsatt for traumer og/eller omsorgssvikt, og synliggjøre tannlegenes rolle i det forebyggende helsearbeidet.

- Å få denne prisen er en overraskende og ikke minst svært gledelig nyhet, sier en stolt prisvinner. - Jeg ser på dette som en viktig anerkjennelse av forskning på tannhelse, og ikke minst en viktig synliggjøring av sammenhengen mellom overgrep og tannlegeskrekk. Hvis man er bevisst denne koblingen er det også lettere å oppdage og iverksette tiltak, fortsetter Willumsen.

Willumsen er for tiden også sterkt involvert i TOO-prosjektet (tortur-, overgrep- og odontofobiprosjektet). Deltakere på NTFs landsmøte har fredag 17. oktober mulighet til å høre mer om både TOO-prosjektet og samhandling mellom tannhelseteamet og barnevernet.

- I mitt arbeid har jeg samarbeidet med psykologer som jobbet med kvinner utsatt for seksuelle overgrep.  Det er en klar sammenheng mellom å være utsatt for seksuelle overgrep og det å ha tannlegeskrekk. Dette er viktig innsikt som tannleger har med seg i sitt daglige virke. I aller høyeste grad er dette viktig kunnskap for tannleger som møter barn jevnlig gjennom oppveksten, sier Willumsen.

Akademikerprisen består av en pengesum på 100.000 kroner og en skulptur av Nico Widerberg, og deles ut på konferansen «Offentlig sektor – forenklet, fornyet og forbedret?» som finner sted på Thon Hotel Opera 23. oktober 2014.

Les mer om Akademikerprisen og juryens begrunnelse på www.akademikerne.no

Publisert: 13.10.2014