Søk

Tannbleking skal utføres av tannlege

EU har besluttet at bare tannleger kan utføre tannbleking med produkter som inneholder mellom 0,1 og 6 % av det aktive virkestoffet hydrogen peroksid eller tilsvarende.

20. september vedtok Rådet for Den europeiske union (Council of the European Union) et direktiv som fastslår at bare tannleger kan ha det overordnede ansvaret for tannbleking som utføres med produkter som inneholder aktive virkestoffer med mer enn 0,1 % hydrogen peroksid (H2O2) eller tilsvarende. Produkter med lavere innhold av virkestoffet kan fortsatt selges fritt, mens produkter som har mer enn 6 % H2O2 ikke tillates brukt. Hele direktivet finner du her.

 

Rådet har dermed fulgt opp anbefalingene fra European Scientific Committee on Consumer Safety som understreket at produkter med høyere konsentrasjon enn 0,1 % kan anses å være trygge dersom de anvendes etter grundig klinisk undersøkelse og under overoppsyn av en tannlege. Det åpnes for at annet personell kan utføre selve blekebehandlingen, under forutsetning av at tannlegen fører direkte tilsyn og at tilsvarende grad av sikkerhet for behandlingen kan oppnås.

 

Medlemsstatene har 12 måneder på seg til å implementere de nye bestemmelsene i den nasjonale lovgivningen fra den dato direktivet publiseres.

 

Council of European Dentists (CED), hvor NTF har observatørstatus, mener Rådets beslutning er viktig for pasientsikkerheten, fordi det nå blir fastslått hvordan og av hvem tannbleking kan utføres innenfor EU/EØS-området. CED skriver følgende i en pressemelding:

 

"Following the Council’s decision, tooth whitening products containing up to 0.1% of hydrogen peroxide will continue to be freely available to the consumers on the market. For products containing between 0.1% and 6% of hydrogen peroxide, clinical examination and first treatment by a dentist will be required, to ensure the absence of risk factors or oral pathologies, after which the patient will be able to continue the treatment by him or herself. The use of these products by persons younger than 18 years will not be allowed. Tooth whitening products containing more than 6% of hydrogen peroxide will continue to be prohibited. The CED believes these changes will enhance patient safety by ensuring that they can only access appropriate products via a trained and qualified dental professional."

 

Les hele pressemeldingen her.

 

Revidert 11.10.2011

Publisert: 27.09.2011