Søk

Tannbehandling med kriseløsninger

Effektive vannfiltre med eller uten UV-bestråling. Kofferdam. Vannkjøling med renset vann fra sprøyte. Dette er alternativer NTF nå søker å få helsemyndighetene til å ta stilling til slik at påbudet om å la boret ligge kan bli modifisert.

På nettstedet til Helse- og velferdsetaten i Oslo står fortsatt beskjeden om at "Tannleger kan inntil videre ikke borre". Denne formuleringen drøfter NTF nå med ansvarlige nasjonale og lokale helsemyndigheter snarest, for å se om den kan modifiseres.

 

For øvrig melder Helse- og velferdsetaten at UV-stråling og noen typer filtrering kan fjerne parasittene. Mattilsynets veiledning til drikkevannsforskriften angir de krav som gjelder på området. Du finner en lenke til veiledningen nederst på nevnte nettside hos Helse- og velferdsetaten. Det henvises dessuten til Folkehelseinstituttets nettsider, hvor det står følgende om

 

Forebyggende tiltak

God håndhygiene ved kontakt med husdyr. God håndhygiene og koking av vann viktig ved uten til land med høy forekomst. Oocystene tåler klor, og de drepes derfor ikke ved vannbehandlingen i de fleste store norske vannverk. Oocystene holdes derimot effektivt tilbake av membranfilteranlegg og anlegg med kjemisk felling på sandfiltre under forutsetning av at driften er god. UV-bestråling av drikkevann inaktiverer oocystene. Parasitten kan ikke formere seg i vannsystemer.

 

Pasienter med sterk immunsvikt bør gjøres oppmerksom på faren ved å drikke vann fra innsjøer, elver og bekker ute i naturen, fra ukjent vannkilde eller fra vannverk hvor man selv ikke er sikker på at Cryptosporidium fjernes eller drepes. Kommunelegen og det lokale Mattilsynet kan gi svar på hvordan det enkelte vannverk behandler vannet.

Publisert: 18.10.2007