Søk

Studiefinansieringen holder ikke mål

Dagens studenter må enten ha jobb ved siden av, eller få tilskudd fra andre for å klare seg. Hele 85 % av befolkningen hjelper barna økonomisk i studietiden, ifølge en ny undersøkelse fra Akademikerne.

Undersøkelse som er utført av InFact på vegne av Akademikerne, viser at bare 15 % mener dagens studiefinansiering er tilstrekkelig.

Tall fra SSB og Lånekassa viser samtidig at studiestøtten har økt langt mindre enn lønningene. Mens gjennomsnittslønnen for arbeidstakere har økt fra 327 000 til 453 000 (39 %) på ti år, har studiestøtten økt fra 80 000 til 90 800 (13 %). På samme tid har boligprisene doblet seg.

Les mer på Akademikernes nettsted

Publisert: 27.09.2012