Søk

Streik blant tannhelsesekretærer ved Colosseum- klinikken i Trondheim

Konflikten ved Colosseumklinikken i Trondheim gjelder spørsmål om tariffavtale og AFP. Det er kun personell organisert i Parat som omfattes av streiken.

Gjennom media og kolleger er de fleste kjent med at det er streik ved Colosseumklinikken i Trondheim. Dette har medført en del henvendelser fra medlemmene til NTFs tillitsvalgte og sekretariat. Streiken omfatter kun tannhelsesekretærer som er organisert i Parat.

Colosseumklinikken sier de forholder seg til den veiledende mønsteravtalen som er fremforhandlet av NTF. Colosseum oppgir at de har vært villig til å gå i dialog med Parat om en tariffavtale, men kan ikke godta deres krav om en avtalefestet pensjonsordning - AFP. Parat synes ikke villig til å inngå avtale med Colosseum uten AFP ordningen.

NTF er ikke direkte involvert i denne saken. For å holde oss orientert har vi imidlertid løpende dialog både med Colosseumklinikken og med de av våre medlemmer som arbeider ved den konfliktrammede klinikken i Trondheim. Tillitsvalgte fra NTF er også tilgjengelige for disse medlemmene etter behov.

NTF er ingen arbeidsgiverorganisasjon, og vi kan derfor ikke inngå noen tariffavtale med Parat på medlemmenes vegne. Den avtalen NTF og Virke forhandler med Parat og Fagforbundet, er en mønsteravtale. Medlemmene er ikke forpliktet til å følge denne avtalen, men kan benytte seg av den dersom de finner det formålstjenelig. Du finner avtalen og informasjon om denne på NTFs nettsted – se under Nyttig i høyre kolonne.

En AFP-ordning er en avtale om å kunne gå av med pensjon før fylte 67 år, og hvor arbeidsgiver dekker deler av lønnen frem til fylte 67 år. En tariffavtale medfører ikke automatisk en AFP-ordning. Det vil være en forhandlingssak i hver enkelt avtale.

Mer informasjon om AFP finner du på denne lenken: http://www.afp.no

Publisert: 23.10.2012