Søk

Stadig bedring i de unges tannhelse - nye KOSTRA tall klare

Statistisk sentralbyrå har nå publisert KOSTRA nøkkeltall for tannhelsetjenesten (Kommune – Stat – Rapportering). Tallene er svært positive når det kommer til tannhelsen hos de unge, og spesielt for indikatorkullet 18-åringer.

illustrasjon graf kostra 2018I 2017 var det 7.7% som hadde en DMFT-score høyere enn 9, dette var redusert til 7.3% i 2018. Det betyr at totalt var det bare 3796 18-åringer som hadde mer enn 9 tenner med fyllinger eller kariesangrep.

SSBs statistikk viser omfanget av pasientbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten, tannhelseinformasjon om barn og unge,og utgifter i offentlig tannhelsetjeneste. I tillegg finnes det informasjon om årsverkstall i offentlig og privat tannhelsetjeneste.

kostra 2018

Bilde: Skjermdump fra www.ssb.no

Tallene for gruppe C i Lov om tannhelsetjenesten blir offentliggjort en av de nærmeste dagene, da får vi en oversikt hvordan denne viktige gruppen blir ivaretatt.

Les mer om Nasjonale kvalitetsindikatorer (NKI) for tannhelse på www.helsedirektoratet.no

eller finn Nøkkeltall for tannhelsetjenesten 2015-2018 på www.ssb.no

Publisert: 20.06.2019