Søk

De sosiale forskjellene i høyere utdanning øker

Sosial bakgrunn har betydning for valg av høyere utdanning, gjennomføring av høyere utdanning og frafall i høyere utdanning, rekruttering inn til de høyeste utdanningsnivåene (doktorgrad) og også til det videre arbeidsmarkedet. Det viser en ny rapport fra NIFU utført på oppdrag fra Akademikerne.

Rapporten viser at foreldrenes utdanningsnivå i stadig større grad avgjør hvor lang utdanning barna tar. I Norge er det bred politisk enighet om at tilgang til høyere utdanning er et gode som skal være åpent for alle som har evner og ønsker.

NIFU-rapporten stiller spørsmål ved om denne målsettingen er oppfylt, og om alle har like muligheter til å ta høyere utdanning i Norge, uavhengig av sosial bakgrunn. Akademikerne ber regjeringen om å ta grep slik at denne utviklingen snus.

Les mer på Akademikernes nettsted.

Publisert: 20.09.2012