Søk

Snusing kan skade fosteret

Forskning viser at snusing under graviditet er mer helseskadelig enn antatt.

At snus er helseskadelig er vel kjent. Nå viser forskning fra Sverige at under graviditet kan snusing være like skadelig for fosteret som røyking. Dette har fått Maja-Lisa Løchen, professor ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø og leder av Nasjonalt råd for tobakksforebygging, til å advare gravide mot å bruke snus som alternativ når de skal slutte å røyke.

Ifølge den svenske forskningen øker snusing hos gravide faren for dødfødsel. Det øker faren for prematur fødsel og svangerskapsforgiftning. For tidlig fødsel var dobbelt så vanlige blant snusere sammenlignet med gravide som ikke brukte tobakk. I tillegg viser forskningen at barn av snusere veier mindre enn barn fra kvinner som ikke bruker tobakk.

Les mer på nettsidene til Universitetet i Tromsø.

 

Publisert: 25.06.2012