Søk

Snus ikke anbefalt som middel til røykeslutt

Kan snus være et alternativ for dem som ikke klarer å stumpe sigaretten? Selv om snus er mindre skadelig enn røyketobakk, anser norske helsemyndigheter det ikke som aktuelt med en slik tilråding.

Forsker Karl Erik Lund fra SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) kastet tidligere i sommer ut en brannfakkel om snus som et mulig skadereduserende alternativ til sigaretten. Problemstillingen griper også rett inn i den generelle debatten om hvor skadelig snus faktisk er. Lund tok til orde for at man nå bør vurdere å innta en mer pragmatisk holdning og akseptere snus som alternativ til andre hjelpemidler i røykesluttarbeidet for personer som ikke klarer å slutte på annen måte. Dette var også tema for et fagmøte hos SIRUS tidligere i år.

 

Sosial- og helsedirektoratet ser det ikke som aktuelt å komme med en slikt anbefaling. Det finnes betydelig dokumentasjon på snusens potensielle skadevirkninger og en god del dokumentasjon på direkte skade bl.a. økt frekvens av kreft i bukspyttkjertelen. Selv om snus ut fra dagens kunnskapsnivå er vesentlig mindre skadelig enn røyketobakk, ønsker norske helsemyndigheter ikke oppfordre til å erstatte et skadelig stoff med et annet. En viktig bekymring er at en slik "oppmyking" av budskapet kan føre til at særlig ungdom oppfatter snus som mer akseptabelt i samfunnets øyne, og dermed senkes terskelen for å begynne. Det er særlig gruppen unge menn (16-24 år) som har økt andelen snusbrukere betydelig de siste årene.

 

Både Legeforeningen og Tannlegeforeningen mener at det ikke er ønskelig med et budskap om snus fra norske helsemyndigheter som "forkludrer" den positive holdningen som over mange år er bygget opp blant helsepersonell, og som ligger til grunn for dagens innsats i tobakksavvenningsarbeidet. Om snus skal anbefales for å hjelpe røykere til å slutte, så må dette foregå på individuell basis etter vurdering av den enkelte pasientens spesielle situasjon, og etter nøye samråd med lege eller annet helsepersonell som utøver nødvendig klinisk skjønn i hvert enkelt tilfelle.

 

Les mer om saken i disse artiklene:

- Karl Erik Lund i Tidende nr 6 / 07

- Sosial- og helsedirektoratet i Tidende nr 7 / 07

- Aftenposten 14. mai 2007

Publisert: 24.07.2007