Søk

Seniorer vil fortsette å arbeide

Over halvparten kan tenke seg å jobbe etter at de har fått rett til pensjon. De fleste bedrifter har ingen strategi for å holde på og videreutvikle seniorer. Men det har St. Olavs Hospital i Trondheim.

Flere vil jobbe lenger

Andelen som ønsker å jobbe etter at de får rett til pensjon, har steget jevnt og trutt de siste årene, fra 34 prosent i 2004 til 54 prosent i dag. Hele 66 prosent av arbeidstakere over 60 år ønsker å fortsette i jobb etter at de får rett til pensjon, ifølge Norsk seniorpolitisk barometer for 2011. Men halvparten av alle virksomheter har fortsatt ikke noen strategi for hvordan de skal beholde og videreutvikle seniorer.

 

Jobber med holdninger

Det har de på St. Olavs Hospital i Trondheim, som fikk prisen Årets seniorinitiativ 2011. Her har de gjort seniorpolitikk til et eget satsingsområde, med formål at seniorer skal motiveres til lengre yrkesaktivitet, og at St. Olavs Hospital kan benytte denne arbeidskraften og kompetansen på best mulig måte.

Publisert: 08.11.2011