Søk

Selvbestemmelse fremmer seniorenes utholdenhet i arbeidslivet

Sannsynligheten for at seniorarbeidstakere blir i jobb øker hvis de har stor grad av selvbestemmelse og jobber i organisasjoner med flat struktur, ifølge en ny undersøkelse. Og seniorpolitikk er en lederutfordring, fastslår Akademikernes leder.

I undersøkelsen "Working conditions of an ageing workforce" som er gjennomført av EU-enheten Eurofound, slås det entydig fast at arbeidsmiljøet har vesentlig betydning for om seniorer velger å forlenge yrkeskarrieren eller ikke. Les mer om undersøkelsen på nettstedet til Senter for seniorpolitikk.

 

- Seniorpolitikk er en lederutfordring, hevder Akademikernes leder Christl Kvam. Et arbeidsliv som blir stadig mer kunnskapsintensivt og en arbeidsstokk med stadig større aldersspenn, utfordrer lederne mer enn noensinne. Seniorpolitikken må derfor i økende grad henvende seg til ledere, ifølge Kvam. Les mer her.

Publisert: 21.05.2008