Søk

Samarbeid om forskning og utdanning mellom UiO og TkS

I samarbeid med Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) gjennomfører nå Tannhelsetjenestens kompetansesenter Sør (TkS) et prosjekt om tannbehandlingsangst. Prosjektet skal gjennomføres av en privatpraktiserende tannlege i region Sør.

Fra venstre til høyre:
Daglig leder TkS Jan Ingve Helvig, tannlege og phd-kandidat Mariann Saanum Hauge og professor Tiril Willumsen.
Foto: Kristin Aksnes, Tidende

Et helt individuelt opplegg

Kompetansesenteret har etablert et individuelt opplegg der tannlege Mariann Saanum Hauge lønnes på halv tid som stipendiat av TkS. Bent Storå, psykologspesialist med dobbeltkompetanse og forsker ved TkS er biveileder i prosjektet. Dette åpnet for at den kliniske studien kan gjennomføres ved tannlegens egen klinikk i Mandal. Modellen har potensiale til å øke rekruttering av doktorgrader og dobbeltkompetanse (tannleger som både har doktorgrader og er spesialister) til distrikts-Norge.

 
En studie rundt sårbarhet
 
Tannhelsen i Norge er god. Blant engstelige pasientene er den derimot ikke like god. Målet med studien er å utvikle en metode for behandling av pasienter med tannbehandlingsangst i samarbeid med TOO (tilrettelagt tannhelsetilbud til personer utsatt for tortur, overgrep eller som har odontofobi). Metoden er et førstelinjetilbud og har RCT-design, og sammenlikning skjer mot pasienter under premedisinering. Behandlingen gjennomføres av kandidaten, men det er en målsetning at også andre allmenntannleger skal delta for å sikre at metoden er repliserbar og brukervennlig. Målet er at metoden skal kunne implementeres i en travel arbeidshverdag under vanlige klinikkrutiner, for på den måten gi tannleger et verktøy til å mestre den sårbare pasienten på en bedre måte, og på sikt skal metoden kunne implementeres i grunnutdanningen av tannleger.
 
Hovedveileder er professor Tiril Willumsen ved UiO. Hun har en bistilling ved TkS som forenkler samarbeid og koordinering. Studien er inspirert av hennes doktorgradsarbeid som viste at tannleger har potensiale til å imøtekomme angst.
 
Om TkS
 
TkS etablert med hovedkontor i Arendal skal bidra til å heve kompetansen innen den offentlige og private tannhelsetjenesten. Videre skal senteret bidra til å gi befolkningen bedre tilgang til spesialisttjenester. Senteret skal utvikle og levere tjenester med høy faglig kvalitet.

Publisert: 06.03.2017