Søk

Sam Selikowitz gjenvalgt til FDI Science Committee

Den norske kandidaten Harry-Sam Selikowitz ble gjenvalgt til Science Committee på FDIs generalforsamlingen i Delhi, India, for en ny treårsperiode 2014-2017.

sam foran speildør IMG_1078Selikowitz konkurrerte med fem andre kandidater om plassen i komiteen. Han ble første gang valgt inn under FDI World Dental Federation møtet i Mexico City for tre år siden. Det siste året av den første perioden var han komiteens nestleder, en posisjon han etter en solid valgseier ligger godt an til å få fortsette i.

Selikowitz har bred internasjonal erfaring fra arbeid med blant annet WHO Executive Director for Non-Communicable Diseases (NCD), WHO Oral Health Program og WHO Sugar Policy. Han er NTFs rådgiver på spørsmål vedrørende ikke-smittsomme sykdommer og folkehelse.

I sin første periode i Science Committee har Selikowitz tatt initiativ og skrevet utkast til tre såkalte Policy Statements, som alle har blitt vedtatt av FDIs generalforsamling. Han har vært rådgiver for både FDI s hovedstyre og sekretariat, holdt presentasjoner på vegne av FDI og deltatt i det vitenskapelige programmet på FDI-kongresser. Spesielt kan nevnes at han var med på å utarbeide teksten til og var en av de fire første til å signere FDIs Istanbul Declaration «Oral health and general health: A call for collaborative approach» i 2013.

NTF gratulerer Harry-Sam Selikowitz med valgseieren og ønsker lykke til med «Three More Years»!

Mer informasjon om Sam Selikowitz og FDI finner du under Foreninger / Internasjonale foreninger

Publisert: 17.09.2014