Søk

Rent og trygt hos tannlegen – fortsatt!

Hygieneregimet i tannhelsetjenesten er av høy standard, og smittespredning hos tannlege er derfor ikke noen aktuell problematikk, slik det feilaktig antydes i dagens VG.

 
- Jeg kjenner meg overhode ikke igjen i den fremstillingen VG har, sier Camilla Hansen Steinum, president i Den norske tannlegeforening. – Tvert imot er tannleger både svært godt skolert og meget opptatt av å forhindre smittespredning. Og det gjør de først og fremst gjennom grundige og kvalitetssikrede rutiner for rengjøring, desinfeksjon og sterilisasjon av instrumenter og utstyr som brukes til pasientbehandlingen. Det er rett og slett trygt å gå til tannlegen, konstaterer Steinum. 

Det foreligger ingen dokumentasjon på at det foregår smittespredning fra tannlegepraksis. Undersøkelsen som VG refererer til, utført av Avdeling for smittevern ved Oslo universitetssykehus for tre år siden, omfattet heller ikke tannhelsetjenesten. Påstandene om dårlige hygieneregime hos tannlegene stemmer ikke.

- Tvert imot er hygiene et område som vies stor oppmerksomhet både i grunnutdanningen og i den etterutdanningen som vi kontinuerlig gjennomfører, ikke minst i lokalforeningene landet rundt. Dette kan tannlegene, slår tannlegenes president fast.

VGs artikkel kan leses her

Publisert: 12.06.2012