Søk

Rekruttering via NAV hjelper på tannlegedekningen

Tyske tannleger som kommer til Norge via NAVs rekrutteringsprosjekt, blir relativt lenge i landet. Som sine norske kolleger trekker også tyskerne etter hvert inn mot de større byene, men majoriteten holder seg i Norge.

Tall fra Stortingsmelding nr. 35 (2006-2007): Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - Framtidas tannhelsetjenester viser at 12 prosent av alle tannleger i den offentlige tannhelsetjenesten er rekruttert fra utlandet. I enkelte fylker er andelen opp mot 20 prosent. Majoriteten kommer fra Tyskland, og er rekruttert gjennom NAVs EURES-tjeneste.

 

NAV har siden år 2000 rekruttert rundt 260 tannleger fra Tyskland, i samarbeid med fylkeskommunene. Alle har blitt ansatt i den offentlige tannhelsetjenesten. God språkopplæring er avgjørende for å lykkes med rekrutteringen, og fylkeskommuner med tannlegemangel betaler utgiftene for språkkurset som er inngangsbilletten til Norge for de tyske tannlegene.

 

De fleste tyske tannlegene som kommer til Norge blir relativt lenge, en horisont på 3-4 år er ikke uvanlig. Andre slår seg ned for godt. Ektefeller eller samboere som følger med på flyttelasset har normalt ikke problemer med å skaffe seg arbeid. Det er riktignok en tendens til at tyske tannleger etter hvert trekker inn mot de større byene, som også er tilfellet blant norske kolleger. Men majoriteten holder seg i Norge.

 

Les hele saken på NAVs nettsted.

Publisert: 08.08.2007