Søk

Reisen til Helseland - Norsk Tannvern 100 år

For 100 år siden var tannråte et stort folkehelseproblem som krevde en egen folkebevegelse. Derfor ble det 1. juni 1911 stiftet en forening for "bekjempelse av tannsykdommer", i dag Norsk Tannvern. Jubileet markeres 4.- 5. mai med festmøte, mottakelse og fagseminar.


Tenner for livet!
I alle disse årene har foreningen arbeidet for å bedre befolkningens tannhelse. Visjonen er Tenner for livet, og det overordnede målet er å arbeide for en god oral helse i befolkningen. 100-årsjubileet skal markeres med festmøte og mottakelse i Oslo Rådhus onsdag 4. mai og et faglig jubileumsseminar på Radisson Blu Plaza Hotel torsdag 5. mai.

Tannhelse - og folkehelse
Norsk Tannvern arbeider for god helse i befolkningen gjennom å bedre tannhelsen, i nært samarbeid med offentlig tannhelsetjeneste, Tannlegeforeningen, Tannpleierforeningen, lærestedene, industrien og helsemyndighetene. Norsk Tannvern tilbyr veiledning og materiell til bruk i forebyggende arbeid.

God tannhelse - men ikke for alle
Generelt har tannhelsen hos barn og unge aldri vært så bra som nå. Selv om den tid er forbi da tannråte var et alvorlig samfunnsproblem, er det imidlertid fortsatt utfordringer på tannhelsefeltet. Det er nødvendig med forsterket innsats overfor enkeltpersoner og grupper med dårlig tannhelse. Sosiale ulikheter i tannhelse følger sosiale ulikheter i helse.  

Munnpleien
Norsk Tannvern gir ut bladet Munnpleien, som kom ut for første gang i 1916. Munnpleien kommer med to nummer per år og sendes til alle offentlige tannklinikker, helsestasjoner, videregående skoler med helse- og sosialfag, høgskoler med sykepleierutdanning og til odontologiske læresteder.

Brosjyre og bok
Den mest kjente brosjyren Norsk Tannvern har utgitt er Reisen til Helseland. Den kom ut i nærmere 1 million eksemplarer og ble delt ut til barn på folkeskolen på 1950- og 60-tallet. Reisen til Helseland er også tittelen på boken Norsk Tannvern gir ut i anledning jubileet. Den er skrevet av to tidligere styreledere, Reidun Stenvik og Svein Jacobsen. Boken illustrerer Norsk Tannverns 100-årige liv i tekst og bilder.

Fagseminar
Seminaret Fremtiden er nå - vil du være med så heng på tar utgangspunkt i dagens situasjon på tannhelseområdet, i folkehelsearbeidet, det frivillige Norge, praksisnær forskning og ny kommunikasjonsteknologi.

For mer informasjon, kontakt:
Norsk Tannvern                                 22 11 34 40
Bente Stuveseth, daglig leder             91 74 50 49
Turid Album Alstad, styreleder           95 19 46 69

www.tannvern.no

tannvern@tannvern.no

 

Publisert: 03.05.2011