Søk

Pensjonist-boom i vente på UiB

Ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i Bergen er andelen av professorer over 60 år på hele 45 prosent.


Halvparten av universitetets professorer nærmer seg pensjonsalder. De neste årene må universitetet lyse ut flere stillinger enn vanlig for å sikre vitenskapelig kompetanse.

Dekan Nina Langeland ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ser både utfordringer og muligheter ved den høye andelen av professorer som snart går av med alderspensjon.

– Det er et problem at vi mister personer med høy kompetanse og mye erfaring når de går av med pensjon. Men samtidig ser vi muligheten til å ansatte nye flinke folk. Vi jobber spesielt for å øke antallet postdoktorstillinger for å få flere kvalifiserte unge søkere til faste vitenskapelige stillinger, sier Langeland.


Les mer i UiBs nettavis På høyden.

 

Publisert: 31.05.2012