Søk

Parasitter i Oslovannet: Tannlegene bør la boret hvile til situasjonen er avklart nærmere

Etter råd fra både Kommuneoverlegen og Det odontologiske fakultet i Oslo oppfordres byens tannleger til å avstå fra å bruke vannkjølte instrumenter og behandlingsmetoder inntil videre. Enkelte deler av byen er unntatt dette "føre var" tiltaket.

Mattilsynet og Helse- og Velferdsetaten ved kommuneoverlegen og smittevernoverlegen anbefaler Oslos innbyggerne å koke i minst tre minutter alt vann som skal brukes til drikke, matlaging eller tannpuss. Årsaken er at det er funnet parasitter i drikkevannet. Anbefalingen om koking av vannet er tatt av forebyggende hensyn. Tannleger anbefales inntil videre å ikke gjennomføre behandlinger der vannkjøling inngår. Vann som benyttes for øvrig, skal være renset som anbefalt.

 

Oslo-folk - tannleger inkludert - som får drikkevann fra Skullerud vannrenseanlegg er ikke omfattet av anbefalingen om å koke vannet. Skullerud vannrenseanlegg forsyner de sørøstre bydelene Søndre Nordstrand, størsteparten av Nordstrand og sørvestre del av Østensjø samt Ski kommune.

 

Tannlegekontorer som har montert effektive renseanlegg på vanninntaket til unitvannet, bør sjekke med sin leverandør om den tekniske kvaliteten på renseprosessen anses som tilstrekkelig for denne type problemer. Som hovedregel oppfordres tannlegen til å avstå fra behandlingsprosedyrer som involverer vann inntil saken er nærmere avklaret.

 

Les nyhetsoppslaget i dagens Aftenposten.

 

Dette er situasjonen slik NTF kjenner den kl 1020 onsdag 17. oktober. Nye meldinger fra autoritativt hold vil bli publisert så snart de foreligger. Følg med på nettsidene til Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune. Og selvsagt på NTFs nettsted.

Publisert: 17.10.2007