Søk

Oppdaterte retningslinjer om MRSA og tannbehandling

Etter et møte med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet forrige uke har vi utarbeidet et utfyllende informasjonsskriv om MRSA til tannhelsepersonell og oppdatert arket med pasientinformasjon om MRSA.

MRSA (Meticillinresistente gule stafylokokker) er et alvorlig og økende helseproblem. På etterspørsel fra medlemmer utviklet vi i januar et informasjonsark om MRSA og tannlegebesøk til bruk på venteværelset. Informasjonsarket inneholder pasientinformasjon om hva MRSA er, hva smitten kan føre til, samt en sjekkliste med spørsmål som viser om man er i faresonen.

Etter møte med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet forrige uke har vi oppdatert dette arket og ber alle medlemmer om å bytte ut med den oppdaterte versjonen.

Klikk her for å laste ned informasjon til pasienter om MRSA og tannlegebesøk (pdf)


Vi har også utarbeidet et mer utfyllende skriv med informasjon til tannhelsepersonell med gjeldende retningslinjer om MRSA-screening og tiltak ved tannbehandling av kjente, asymptomatiske bærere av MRSA.

Klikk her for å laste ned MRSA- info til tannhelsepersonell (pdf)
 

Kilder og mer informasjon:


Har du spørsmål kontakt FHI på epost she@fhi.no eller tlf. 21 07 70 00

Flere informasjonsark, retningslinjer, veiledere og nyttige linker finner du under
Profesjon og fag / Faglige råd

Publisert: 24.05.2016