Søk

Nyutdannede tannleger fra Tromsø forblir i landsdelen

Spådommer om at tannlegestudenter i Tromsø ønsker seg sørover som yrkesaktive tannleger er gjort til skamme. Det er så langt uteksaminert 93 tannleger fra Tromsø; 84 av dem fikk sin første jobb i Nord-Norge. De fleste er der fremdeles.

I 2012 ble det uteksaminert 38 tannleger; 32 av dem har så langt fått jobb i Nord-Norge. De fleste er ansatt i den offentlige tannhelsetjenesten.

Dette viser med all ønskelig tydelighet at tannlegeutdanningen i Tromsø virker etter forutsetningene og bidrar til å fylle vakanser i de tre nordligste fylkene. "Lakseeffekten" har vist seg å leve i beste velgående til nytte for innbyggerne i det nordligste Norge.

Publisert: 21.06.2012