Søk

Ny veileder om strålebruk innen odontologi

Statens strålevern har publisert en veileder om dental strålebruk. Veilederen utdyper strålevernforskriftens krav knyttet til bruk av tannrøntgen, dental laser og herdelamper.

forside-veileder-om-straalebruk-innen-odontologiKlikk her for å laste ned veilederen

Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) trådte i kraft 1. januar 2017, og er hjemlet i lov av 12. mai 2000 om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven). Strålevernforskriften og strålevernloven kan finnes på lovdata.no.

Formålet med forskriften er å sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet. Forskriften er utformet generelt, og dekker alle typer strålekilder og bruksområder.

Denne veilederen gjengir et utvalg av forskriftens paragrafer som er relevante for virksomheter som er involverte i strålebruk innen odontologi, herunder bruk av røntgenapparater, lasere og herdelamper. Veilederen gir forslag til hvordan forskriftens krav kan implementeres.

Gyldig versjon av veilederen er den som til enhver tid befinner seg på Strålevernets hjemmeside, www.nrpa.no

Publisert: 23.01.2018