Søk

Ny toppscore i kundetilfredshet for tannlegene!

Nok en gang er det tannlegene som kommer best ut i denne årlige målingen av kundetilfredshet blant helsetjenester som foretas av EPSI Norge.


Tannlegene har ligget stabilt høyt på målingene de siste årene, noe som er et bevis på at tannleger gang på gang leverer en tjeneste av høy kvalitet. Tallene for 2016 viser en ytterligere forbedring fra 2015, og tannlegene scorer nå 85,7 poeng - hele 8 poeng over fastlegene og 10 poeng over sykehusene.
 

"Tannlegene anses som faglig kompetente, og de aller fleste av oss opplever at undersøkelsen/behandlingen er av høy kvalitet. Videre så føler pasientene seg godt ivaretatt av tannlegene, og summen av dette bidrar til sterke og gode kunderelasjoner" skriver EPSI på sine nettsider www.epsi-norway.org
 

Stolte av medlemmene

- Dette er kjempegøy! I fjor ble vi fortalt at vårt resultat på nesten 85 poeng var eksepsjonelt og tilhørte sjeldenhetene i EPSIs kundeundersøkelser, også viser det seg altså at vi har økt med ytterligere ett poeng, uttaler presidenten i Den norske tannlegeforening Camilla Hansen Steinum.

– Vi vet jo at norske tannleger er faglig dyktige og oppriktig interesserte i sine pasienter, og da er det veldig hyggelig å få bekreftet at pasientene også opplever det på samme måte. Vi har god grunn til å være stolte over medlemmene våre som år etter år leverer en god tjeneste. Vi lover at vi ikke skal hvile på laurbærene, men fortsette det gode arbeidet med å skape en faglig god, trygg og serviceorientert tannhelsetjeneste, fastslår Steinum.
 

Illustrasjon: EPSI Norge

 

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er utført i perioden fra 4. oktober til 17. november. Totalt er det gjennomført 438 telefonintervjuer av nordmenn i alderen 18 – 79 år. Spørreskjemaene inneholder 28 spørsmål, og flertallet av spørsmålene besvares på en skala fra 1-10 der 1 er dårligst og 10 er best.

Alt under 60 poeng anses som et dårlig resultat, mens resultater over 75 peker på en sterk relasjon mellom leverandør og kunde. Videre så kan man si at forskjeller på 3 indekspoeng eller mer er signifikante. Tannlegenes poengscore på nær 86 poeng er derfor et meget sterkt resultat.

Les mer om undersøkelsen på www.epsi-norway.org

Publisert: 06.12.2016