Søk

Ny retningslinje for pasienter med kjeveleddsproblemer

For første gang er det utarbeidet en nasjonal faglig retningslinje for utredning og behandling av pasienter med TMD i Norge.

Retningslinjeprosjektet er del av et større oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet med mål om å å styrke tilbudet til pasienter med temporomandibulær dysfunksjon (TMD).

Les mer om retningslinjene på helsedirektoratet.no

Retningslinjen gir klinisk praktiske anbefalinger og råd om utredning, behandling og behandlingsforløp for de vanligste diagnosene relatert til TMD:

  • Myalgi (muskelsmerte)
  • Artralgi (leddsmerte)
  • TMD-relatert hodepine
  • Forskyvning av leddskive uten eller med normalisering
  • Hypermobilitet
  • Degenerativ kjeveleddsykdom (osteoartritt/artrose)

Publisert: 24.11.2016