Søk

Ny rekord for antall klagesaker i NPE

Nok en gang er det rekordmange klager på tannlegebehandling via NPE, og over 15 millioner ble utbetalt i erstatninger i løpet av 2016. NTF er likevel ikke bekymret, og mener dette er gode tall og et tegn på at klageordningen er blitt bedre kjent.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) fikk inn 414 erstatningskrav fra folk som var misfornøyde med tannlegen sin i løpet av 2016. 373 av kravene ble behandlet, og 175 av dem fikk medhold. Tannlegene er med dette helt klart den private helsetjenesten som får flest klagesaker. 

Gode tall for norske tannleger

- Det er viktig å se tallene i riktig sammenheng, påpeker president i NTF, Camilla Hansen Steinum.
 
Sett i forhold til antall behandlinger er nemlig ikke tallene fra NPE spesielt høye - heller tvertimot. Undersøkelser har vist at rundt 80 prosent av den voksne befolkningen går årlig til tannlegen, noe som betyr at den private tannhelsetjenesten behandler over 3 millioner mennesker hvert år, hvorav mange av dem kanskje har fått mer enn én behandling. - 175 medholdsaker på godt over 3 millioner behandlinger er egentlig et meget godt resultat, påpeker Steinum.

Klageordningen er en viktig pasientrettighet

NPE fikk i 2009 ansvaret for å behandle klager i privat helsetjeneste, inkludert tannlegebehandling. Siden 2009 har antall klager steget jevnt. Både NPE og NTF ser dette som en positiv utvikling og et tegn på at ordningen har blitt mer kjent og at det er lettere å klage. 
 
- Selvsagt er enhver klage én klage for mye, og vi i NTF jobber kontinuerlig for høy faglig standard både gjennom etterutdanning, etiske regler og kvalitetsutviklingsarbeid, sier presidenten. Samtidig er klageordningen en viktig rettighet som støttes av tannlegestanden og av foreningen. 
 
- Det er godt å se at pasientene får den støtten de skal ha. Dette er også en av grunnene til at NTF anbefaler pasienter å tenke seg om en ekstra gang før de velger å reise utenlands for tannbehandling. I tillegg til potesielle kommunikasjonsproblemer, økt smitterisiko og en rekke andre ulemper, har man heller ingen rett til å få erstatning hvis man feilbehandles i utlandet, sier Steinum Hansen.
 

Publisert: 06.03.2017