Søk

Ny leverandør av tannhelseforsikring

Nok en gang er det lansert en tannhelseforsikring på det norske markedet. Ordningen markedsføres som "en forsikring mot uforutsette kostnader i forbindelse med undersøkelser hos din tannlege".

Ifølge betingelsene må forsikringstaker være "nullstilt" ved tegning av forsikring, altså ikke ha et eksisterende behandlingsbehov. Behandling som skal dekkes, må utføres av en tannlege som er medlem av Den norske tannlegeforening. "Det er vår forsikring om at du får en sikker og optimal behandling" skriver leverandøren.

Forsikringsleverandøren har ingen forbindelse til NTF. Vi ønsker kun å informere medlemmene om at ordningen er etablert, i tilfelle det skulle komme spørsmål fra pasienter.

Forsikringen dekker IKKE utgifter til:

  • Årlig ettersyn og kontroll
  • Eksisterende sykdom eller skade på tegningstidspunktet
  • Kosmetisk tannbehandling
  • Behandlinger dekket av de offentlige trygdeytelser (HELFO)
  • Bittskinner, snorkeskinner og utbedring av implantater innsatt i utlandet
  • Manglende regelmessige tannlegebesøk
  • Følgeskader fra smykker og lignende i munnen
  • Garantiarbeide og feilbehandling
  • Ved forsett, grov uaktsomhet og tilsvarende
  • Uroligheter og andre særlige situasjoner


Under "Informasjon for tannleger" heter det at "Alle pasienter behandles på sammen måte som før. Etter endt behandling mottar pasienten en kvittering med beskrivelse av hvilken behandling som er utført. Kvittering sammen med journal (kun ved første skadetilfelle), sendes av pasienten til Norsk Tannhelseforsikring, og refusjon betales direkte til kunde".

Mer informasjon om ordningen finner du på www.tannforsikring.com

Publisert: 11.05.2015