Søk

Ny informasjonsfilm om tannlegeyrket fra NRK

NTF har i samarbeid med NRK og Adalia produksjonselskap fått laget en episode om tannlegeyrket til serien "Mitt yrke" som skal brukes i undervisningsøyemed mot elever i videregående skole.

Filmens hovedintervjuobjekt er tannlege Thomas Framnes som jobber både privat og offentlig i Asker og Drammen. Han beskriver på en fin måte både utdanningen og hva yrket innebærer, hvordan en typisk arbeidshverdag ut, hva slags type pasienter han behandler og hva han liker best med jobben sin.

Camilla Hansen Steinum sier også litt om tannlegenes rolle i folkehelsearbeidet og Tannlegeforeningens samfunnsoppdrag.

Filmen skal sendes på NRK2, brukes av NRK skole, på fylkeskommunenes lærings-plattform i alle
videregående skoler
(www.ndla.no), samt på Kunnskapsdepartementets www.utdanning.no. Målgruppen er unge og unge voksne.

Filmen kan sees på www.nrk.no og finnes på youtube - se filmen under:

Publisert: 08.10.2018