Søk

Ny fagprosedyre for undersøkelser av barn utsatt for vold og overgrep

En ny fagprosedyre utviklet av Sørlandet sykehus HF og Statens Barnehus Kristiansand skal gjøre det enklere å dokumentere funn i saker der det er mistanke om vold og seksuelle overgrep mot barn.


Illustrasjon: Jan Unneberg, UiO
Over halvparten av alle fysiske overgrep skjer i hode- halsregionen, og en stor del av de seksuelle overgrepene er orale. Dårlig tannhelse kan også være en indikator på omsorgssvikt. Tannlegene har derfor en unik mulighet til å oppdage, og dokumentere, vold, omsorgssvikt og overgrep mot barn.
 
– Vi vet at mye av volden mot barn skjer mot hoderegionen, og at det kan finnes tegn på seksuelle overgrep og vold i munnhulen. Tannleger er derfor en meget relevant gruppe å få med inn i dette arbeidet, sier prosjektleder Unni Mette Köpp i en artikkel i Tidende nr 3/2017. Köpp er medisinsk sakkyndig ved Statens Barnehus Kristiansand, barnelege og forsker ved Sørlandet sykehus HF.
 
Fagprosedyren ble godkjent av Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer i 2016 og er publisert på Helsebiblioteket.no. Enn så lenge har prosedyren kun vært implementert på barnehuset i Kristiansand, men skal i samarbeid med DOT implementeres ved fem andre barnehus rundt om i landet. Målet er å få minst én tannlege ved hvert barnehus til å gjennomføre tannlegeundersøkelser på begjæring fra politiet, for å kunne høste nok erfaringer til å etablere en database eller forskningsbank slik at vi får mer forskning og kunnskap på feltet.
 
Spesialist i pedodonti Anne Rønneberg er klinikksjef ved barneavdelingen ved Odonotologisk fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) og har vært involvert i arbeidet. Hun kaller den nye prosedyren banebrytende.
 
– Vi har fått en klinisk rettsodontologisk tannlegeerklæring som ligger ute på Helsebiblioteket.no. Det er et kjempeviktig verktøy som alle tannleger og tannpleiere må kjenne til, sier Rønneberg.
 
 

Les mer i Tidende nr 3/2017

Tidende nr 3 har en utdypende artikkel om fagprosedyren, inkludert intervjuer med prosjektleder Unni Mette Köpp og Anne Rønneberg, samt spesialistkandidat i pedodonti, Thea Granvoll Bie som skriver oppgave om implementeringen av den nye prosedyren.

Les hele artikkelen her!
 

Om fagprosedyren

Fagprosedyren er selvinstruerende slik at alle tannleger kan bruke den, samtidig som den oppfyller kravene til en rettsmedisinsk undersøkelse.   
 
Arbeidet med å lage prosedyren ble påbegynt etter et initiativ fra Statens Barnehus i Kristiansand etter at de hadde mottatt flere tilbakemeldinger om å inkludere og spesifisere funn fra munnhulen i den rettsmedisinske rapporteringen. 
 
Prosedyren skal sørge for å bedre kunnskapsgrunnlaget for tannlegeundersøkelser av barn som er utsatt for vold og overgrep.

Publisert: 16.03.2017