Søk

Norges forskningsråd innvilger midler til gerodontologiforskning

De regionale odontologiske kompetansesentrene har fått tildelt midler fra Norsk Forskningsråd til GERONETT, et nasjonalt nettverk for forskning og kompetanseutvikling på oral helse hos eldre.

Nettverket har som mål å samordne og øke forskningsaktiviteten på gerodontologi, øke kompetansen og bevisstheten om viktigheten av oral helse i andre helsetjenesteområder, både innen forskning, utdanning og i praksisfeltet, samt fremme elektronisk samhandling og samarbeid på tvers av profesjoner og sektorer.

- Vi håper at dette nettverket skal bidra til å løfte kvaliteten til forskningssvake områder og utvikle samarbeid mellom forskere, forteller forskningsleder Vibeke Bull hos regionalt odontologisk kompetansesenter – Rogaland (ROK-ROG) på TKØ sine nettsider.

I nettsaken på www.tkost.no skriver de at det nå skal skje en kartlegging av nasjonale og internasjonale miljøer som er relevante for gerodontologi som vil inviteres til å delta i nettverket.

Gerodontologi er også tematikken på NTFs Midnattssolsymposium som går av stabelen 14. - 15. juni 2018

GERONETT er ett av fire posjekter som er blitt tildelt tilsammen 3 millioner kroner via Norsk Forskningsråds program HELSEVEL. Les mer om søknadsprosessen og tildelingene på www.forskningsradet.no


Publisert: 14.06.2018