Søk

Nordmenn er svært tilfredse med tannlegene

Med en kundetilfredshet på over 80 poeng danker tannlegene ut både sykehus og legesentre i en helt ny måling. Dette støtter opp under en tidligere undersøkelse som ga tannlegene like bra omdømme som IKEA og NRK.

- Folk har svært høy tillit til tannlegene. Dette skal vi bruke til noe positivt, sier presidenten i Den norske tannlegeforening Camilla Hansen Steinum.

Ny kundetilfredshetsmåling gir topp skår
En helt ny kundetilfredshetsmåling i regi av EPSI Norge viser at nordmenn er meget tilfredse med tannlegene sine. Både sykehus og legesentre skårer relativt godt, men det er tannlegene som imponerer. Det benyttes en indeks med en verdi mellom 0 og 100, ikke en prosentverdi. Jo høyere verdi desto bedre anser kundene at deres krav og forventninger oppfylles. En indeksskår på 80,5 betyr at kundetilfredsheten er meget høy.

Gode resultater også tidligere
Dette bekrefter resultatene fra en undersøkelse NTF fikk utført tidligere i år. Også denne viste at norske tannleger har et meget godt omdømme. Hele 82 % anga å ha et godt eller meget godt inntrykk av tannleger. Nordmenns inntrykk av norske tannleger er dermed på nivå med deres oppfatning av anerkjente merkevarer som IKEA, NRK, Coop og Tine, som toppet omdømmelisten i ”Profil norske bedrifter 2011” med hhv. 83, 82, 81 og 80 %.

Tannleger har bred kompetanse
- Den enkeltes opplevelse hos tannlegen er avgjørende for hva slags tillit befolkningen har til oss som yrkesgruppe. Så dagens resultater gleder oss selvsagt. Samtidig er det viktig for oss å tenke nytt og utvikle tannhelsetjenesten videre. Tannleger har bred fagkompetanse, og vi er i en unik posisjon i og med at en stor del av befolkningen konsulterer oss regelmessig. Vi ønsker derfor i større grad å vise fram hvilken rolle vi har i norsk helsetjeneste og hva vi kan gjøre for folks helhetlige helse, sier Steinum.

Økt innsats for flere
- De aller fleste tar god tannhelse som en selvfølge i dag. Noen grupper er allikevel ekskludert fra denne selvfølgen, og disse ønsker vi å nå fram til, sier Steinum. Blant tiltak som vil bli satt i gang er tydeligere informasjon ut mot medlemmene om deres informasjonsrolle i sitt lokalsamfunn, større grad av dialog i sosiale medier og en sterkere stemme i samfunnsdebatten.

Les mer om EPSI Norges kundetilfredshetsmåling her.

 

Publisert: 19.11.2012