Søk

Nøkkelen til framtidig suksess er å forstå seniorene

Dagens aktive seniorer passer ikke inn i stereotype forestillinger om godt voksne medarbeidere. Arbeidsgivere må forstå seniorenes ønsker for en riktig balanse mellom arbeid og livet utenfor arbeidsplassen, ifølge bemanningsselskapet Manpower.

Mange av dagens seniorer tar seg av aldrende foreldre eller hjelper til med barnebarna. Andre reiser for å utforske verden. Atter andre tar skrittet ut av et trygt arbeidsliv og starter egen virksomhet eller går tilbake til skolebenken.

 

En arbeidsgiver som finner ut hvordan han kan tilby fleksible jobbmuligheter til både eldre og yngre arbeidstakere, vil sannsynligvis oppnå et klart konkurransefortrinn når det gjelder å rekruttere og beholde medarbeidere, skriver bemanningsselskapet Manpower i rapporten "The New Agenda for an Older Workforce". Noe å tenke på for landets fylkestannleger?

 

Les mer hos Senter for seniorpolitikk.

Publisert: 03.09.2007