Søk

Ni nye tilstander inn på listen over stønadsberettigede sykdommer

Helsedirektoratet har oppdatert listen over hvilke sjeldne medisinske tilstander som gir rett til stønad til tannbehandling.

Helsedirektoratets SMT liste (Sjeldne Medisinske Tilstander) ble oppdatert 06.06, og ni nye sykdommer er lagt til. Lista gir en oversikt over tilstander som har direkte innvirkning på tannhelsen og som gir grunnlag for refusjon.

Kriteriet for å komme på listen er at mindre enn 500 personer har lidelsen i Norge, at tilstanden er varig og at diagnosen har medført nedsatt tannhelse. Helsedirektoratet er ansvarlig listen over disse sjeldne medisinske tilfellene, og oppdaterer den ved behov, normalt 2-3 ganger i året .

Oversikt over de nye tilstandene finner du i denne artikkelen i Dagens Medisin

Last ned PDF med komplett liste over alle SMT her (fra Helsedirektoratet)

Publisert: 10.06.2014