Søk

Nasjonal kjernejournal skal etableres

Helsemyndighetene vil etablere en nasjonal kjernejournal som følger norske pasienter. Opplysningene skal kunne være tilgjengelig for helsepersonell med tjenestelig behov og for pasienten selv. Målet er å redusere risikoen for skade og feilbehandling.

Helse- og omsorgsdepartementet har nå mottatt rapport fra forprosjekt om nasjonal kjernejournal fra Helsedirektoratet. I sammendraget skriver direktoratet følgende:

 

"Elektronisk samhandling i helsesektoren preges av et fragmentert aktørbilde og store ulikheter i hvordan informasjon om pasienter struktureres, behandles og deles. Dette fører til at informasjon om pasienten ofte ikke er tilgjengelig for helsepersonell når det er behov for det. Kjernejournal skal sammenstille vesentlige helseopplysninger om pasientene og gjøre disse tilgjengelige for helsepersonell med tjenestelig behov på tvers av foretaksgrenser og forvaltingsnivå, samt for borgeren."

 

Les Helse- og omsorgsdepartementets omtale av saken her.

 

Rapporten finner du på Helsedirektoratets nettsted.

Publisert: 14.02.2011