Søk

NTF og Juristforbundet inviterer til debattmøte under årets Arendalsuke

Temaet for debatten er varsling ved mistanke om omsorgssvikt og overgrep mot barn. Hvordan få samfunnet, myndighetene, helsetjenesten og enkeltpersoner som deg og meg til å ta ansvar?

 

Flere må si ifra!

Manglende avdekking av omsorgssvikt, vold og overgrep mot barn er et stort samfunnsproblem. Gang på gang opplever vi at barn har en dårligere rettssikkerhet enn voksne. Hvem har meldeplikt etter loven når barn lider nød, hva sier helsepersonelloven og hva med avvergingsbestemmelsen og taushetsplikten?

Hvordan få samfunnet, myndighetene og enkeltpersoner som deg og meg til å ta ansvar? Vi retter særlig fokus mot meldeplikten for helsepersonell og den offentlige tannhelsetjenestens unike posisjon til å varsle ved mistanke om omsorgssvikt og overgrep.

Deltakere i debatten:
Riksadvokat Tor Aksel Busch
Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Justis- og beredskapsdepartementet)
Stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (Ap)
Barneombud Anne Lindboe
Tannlege Anne Rønneberg
Ungdom fra Forandringsfabrikken
President Curt A. Lier, Juristforbundet
President Camilla Hansen Steinum, Tannlegeforeningen.

Ordstyrer: Inga Marte Thorkildsen

Dato: 13. august
Tid: kl. 13.00-14.30
Sted: Solsiden Brasserie ved Pollen i Arendal


NTF på Arendalsuka

Arendalsuka er en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. NTF stiller på stand sammen med Akademikerne. I tillegg til arrangementet sammen med Juristforbundet på torsdag skal NTF i tillegg stå på stand sammen med Diabetesforbundet på fredag 14. august for å spre informasjon om sammenhengen mellom diabetes og munnhelse.

Les mer om programmet under Arendalsuka på www.arendalsuka.no eller på Akademikerne sine nettsider

Publisert: 22.06.2015