Søk

NIOM får nye eiere

Universitetet i Oslo er i ferd med å avvikle randsoneselskapet sitt, UniRand AS, og selger nå datterselskapene Nordisk institutt for odontologiske materialer AS (NIOM AS) og Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge AS (NUBU AS) til Norce AS.

Overdragelsen skjer med bakgrunn i en beslutning i universitetsstyret ved UiO den 19. juni om å avvikle UniRand. I vedtaket ble det gjort klart at datterselskapene skulle bestå, men overføres til nye eiere.

Den nye eieren, forskningsselskapet Norce, eies av Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder, (samt fra årsskiftet også UiT). Norce skal drive med forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi.

- Dette er gode nyheter for NIOM. Vi gleder oss til fordelene og synergiene ved å være datterselskap av en stor forskningsorganisasjon, sier professor Jon E. Dahl, administrerende direktør i NIOM i en pressemelding publisert på www.niom.no 19. november

Aksjesalget innebærer ikke at selskapene flyttes - virksomheten skal forbli i Oslo og forskningsaktiviteten videreføres slik den er i dag. NIOM eies i dag 51 prosent av UniRand og 49 prosent av Helse- og omsorgsdepartementet.

NIOM logo_nyhet

NORCE logo_nyhet

Publisert: 20.11.2018