Søk

Mye bra i forslaget til nye trygderegler

NTF har nå avgitt høringssvar på forslaget til ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom - for enkelthets skyld kalt nye trygderegler.

Høringssvaret fra NTF til Helse- og omsorgsdepartementet inneholder blant annet disse momentene:

 

·        Strukturen: Ryddig og oversiktlig. Rekkefølgen av punktene kunne vært annerledes.

·        Faglige momenter: Profylakse bør komme inn under flere punkter enn nevnt i forskriften, oppfølging av traumer bør gå over lengre tid enn 12 måneder, nevralgi, parestesi og vevsregenerasjon bør ha ny eller annen ordlyd. Tannskader under intubering på sykehus bør sikres dekning.

·        Behandlingsstyrende effekter: Både protetisk og kjeveortopedisk behandling ved agenesier bør være stønadsberettiget, revisjonstakst for endodonti foreslås som alternativ til rotspissamputasjon, tanntekniske utgifter bør ha egen takst, tekstendring under protetikk foreslås.

·        Tekst: Visse avsnitt ønskes omformulert.

·        Takster: Profylakse, tanntekniske utgifter, endodonti, periodonti, radiologi, kjeveortopedi og implantologi kommenteres. Spesialisthenvisningstakst foreslås.

·        Tilleggsmomenter: Varig somatisk skadete personer anbefales som trygdegruppe.

 

Les hele høringssvaret her.

Publisert: 03.12.2007