Søk

Mer Tann-TV for de små

Lørdag morgen sender NRK1 det første av fem TV-innslag for barn i programmet Pysj Pop Baluba. Flere episoder kommer de påfølgende fire lørdagene. Årets tema er sunn mat, drikke og helse.

Før jul fikk Norsk Tannvern i oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet å lage nye TV-innslag for barn. Innslagene vises i programmet Pysj Pop Baluba som NRK1 sender på lørdagsmorgener. Mellom 180.000 og 250.000 barn ser programmene. Den første episoden sendes allerede lørdag 24. februar ca kl 0845. Deretter blir det innslag de påfølgende fire lørdagene, men tidspunkt for disse innslagene er i skrivende stund ikke bestemt.

I de fem innslagene som ble sendt i 2006, var den røde tråden Norsk Tannverns "Veiviser til god tannhelse". Denne gangen har temavalget falt på sunn mat, drikke og helse som et apropos til regjeringens handlingsplan for bedre kosthold. Mottoet er at det som er bra for tennene, er bra for resten av kroppen - og omvendt!

Også årets innslag vil etter hvert bli gjort tilgjengelig på Norsk Tannverns nettsted. Etterbruk av filminnslagene vil kunne være et godt hjelpemiddel for dialog med grupper av barn om tannhelse/helse.

Publisert: 23.02.2007