Søk

Kvikksølvskadde tannhelsearbeidere skal tas på alvor

Tannhelsepersonell som mener de kan være skadet etter arbeid med kvikksølv, må bli møtt på en skikkelig måte. Fastlegene, NAV og de arbeidsmedisinske avdelingene skal informeres og sørge for kvalitetssikret utredningen av dem som trenger det.

Det er ikke dokumentert at tannhelsepersonell som gruppe har fått negative helseeffekter knyttet til kvikksølveksponering. Men eksponeringen kan ha ført til senskader hos enkelte. Dette tar Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) på alvor. - Det er viktig at disse personene oppsøker lege for videre oppfølging, fastslo statsråd Bjarne Håkon Hanssen i møte med representanter for de mest berørte partene i tannhelsetjenesten - deriblant NTFs president Gunnar Lyngstad.

 

AID vil sikre at tidligere tannhelsepersonell som mener at de kan være skadet etter arbeid med kvikksølv får en helhetlig og god oppfølging i alle ledd i helsevesenet og i Arbeids- og velferdsetaten. De som mener seg skadet, må ta kontakt med sin fastlege for å bli henvist til arbeidsmedisinsk vurdering.

 

AID vil dessuten ta initiativ overfor Forskningsrådet til videre forskning om den usikkerhet som har oppstått omkring rapportering om misdannelser hos barn.

 

Les hele pressemeldingen fra AID her.

Publisert: 16.11.2007