Søk

Ja eller nei til kjønnspoeng?

Skal gutter få ekstra poeng ved opptak til tannlegestudiet, og dermed gå forbi skoleflinkere jenter i køen, bare fordi de er gutter?

 
For tiden pågår det en viktig diskusjon om kjønnspoeng til gutter er et gangbart tiltak for å bedre kjønnsbalansen ved opptak til de kvinnedominerte profesjonsstudiene i medisin, odontologi og psykologi.

Anbefales i utredning
Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det medisinske fakultet og Det odontologiske fakultet har utredet spørsmålet om tilleggspoeng til det underrepresenterte kjønn ved opptak på studieprogram med svært skjev kjønnsfordeling. Arbeidsgruppen bak utredningen anbefaler at ordningen tas i bruk fra høsten 2013.

Positiv støtte fra KiF
Komiteen for kjønnsbalanse i forskning stiller seg i en høringsuttalelse positiv til kjønnspoeng, i første rekke ved sykepleierutdanningene. Kif-komiteen legger til grunn at kjønnsbalanse vil bedre kvaliteten ved utdanningene, at det bidrar positivt til fagutviklingen og at studentenes utvikling og kompetanse styrkes.

Uønsket av UiO
Ledelsen ved Universitetet i Oslo sier imidlertid nei til forslaget. UiO har likevel tenkt å bidra til å snu utviklingen i de fagene der det er aktuelt, men mener at bruk av kjønnspoeng ikke er den rette løsningen. I sted vil UiO satse på å utvikle langsiktige rekrutteringstiltak.

– Vi skal nå sette oss ned sammen og finne ut av hvilke tiltak som kan motivere og rekruttere både kvinner og menn til odontologi, psykologi og medisin, uttaler UiOs prorektor Inga Bostad, som ikke synes det er noe akutt problem at det er 70-80 prosent kvinnelige psykologer eller tannleger her til lands.

 
Kilder: Universitetsavisa.no og kifinfo.no.

  

Publisert: 15.05.2012