Søk

Ingen sammenheng mellom MS og periodontitt

Ny norsk forskning tilbakeviser at det finnes en sammenheng mellom tannløsningssykdommen periodontitt og økt risiko for MS.

Bakgrunnen for det norske forskningsprosjektet ved Oslo universitetssykehus var en studie fra Taiwan (Sheu et Lin, 2013) hvor det ble foreslått en sammenheng mellom periodontitt og MS. Hovedforfatter bak den nye studien er lege og stipendiat Marte Wendel Gustavsen.

Gustavsen og kollegene foretok en undersøkelse om tannhelse og forekomsten av periodontitt hos 514 norske MS -pasienter, kontrollert opp mot en frisk kontrollgruppe på 898 personer.  Av disse anga 11,7 prosent av MS-pasientene og seks prosent i kontrollgruppen at de hadde hatt tannløsningssykdomme periodontitt. Etter å ha korrigert for kjønn, alder, bosted og kyssesyke ble forskjellen mellom de to gruppene opprettholdt, men da det ble korrigert for røyking i tillegg, var ikke lenger forskjellen signifikant. Røyking er en kjent risikofaktor for både MS og tannløsningssykdom, men røykevaner ble ikke analysert i den taiwanske studien.

Personer som røyker har opp mot fire ganger så høy risiko for å få periodontitt sammenlignet med personer som aldri har røykt (Tomar et Asma, 2000).

Les hele artikkelen i Dagens Medisin

Publisert: 30.07.2014