Søk

Ingen direkte sammenheng periodontitt – hjerte/karsykdom

Det er ikke påvist noen årsakssammenheng mellom disse sykdommene. Dette fremgår av en rapport som er publisert av American Heart Association.

I rapporten i tidsskriftet ”Circulation” heter det at forskningen foreløpig ikke kan dokumentere noen direkte årsak/virkning sammenheng mellom periodontitt og hjerte- og karsykdommer. Det er heller ikke bevist at periodontitt øker frekvensen av hjerte/karsykdom.

Periodontitt har felles risikofaktorer og opptrer ofte i sammenheng med sykdommer som diabetes og hjerte/karsykdom. Det faktum at to tilstander har en sammenheng med hverandre betyr imidlertid ikke at den ene forårsaker den andre! Dette uttaler den amerikanske tannlegeforeningen ADA i en kommentar til rapporten.

Les mer på FDIs nettsted.

Publisert: 08.08.2012