Søk

Ikke-smittsomme sykdommer topper dagsorden internasjonalt

Tannsykdommer har mange felles risikofaktorer med andre ikke-smittsomme sykdommer og kan derfor forebygges med mange av de samme tiltakene. Den internasjonale tannlegeorganisasjonen FDI markerer årets World Oral Health Day med å rette søkelyset mot dette.

Cancer, diabetes, hjerte/kar- og lungesykdommer har tradisjonelt utgjort det som internasjonalt omtales som non-communicable diseases (NCDs). NTF har sammen med FDI World Dental Federation engasjert seg sterkt for å få gjennomslag internasjonalt for at tannsykdom må være inkludert i NCD-begrepet på linje med de fire nevnte sykdomsgruppene - noe WHO tidligere har fastslått i en deklarasjon.

 

I forbindelse med et høynivåmøte i FN 19.-20. september, hvor nettopp NCDs er tema for satsledere fra hele verden, er det spesielt viktig at tannhelse er med i møtets sluttdokument. NTF har derfor kontaktet norske myndigheter for å fremme foreningens syn og mål i saken. Både Helse- og omsorgsministeren og Helsedirektøren er tilskrevet og oppfordret til å støtte at tannsykdom blir inkludert i resolusjonsteksten fra FN-møtet.

 

Les om FDIs engasjement på organisasjonens nettsted.

 

FDI er medlem av World Health Professions Alliance, en sammenslutning av de internasjonale foreningene for leger, farmasøyter, sykepleiere og fysioterapeuter foruten tannlegene. WHPA har gjort NCDs til et felles satsningsområde. Les WHPAs fellesuttalelse om dette  her.

 

 

World Oral Health Day ble innstiftet i 2007 av FDI World Dental Federation som representerer mer enn en million tannleger over hele verden. Dagen markers årlig den 12. september. Målet er å øke oppmerksomheten omkring betydningen av å forebygge oral sykdom gjennom utdanning og ulike tiltak og aktiviteter på samfunnsplan.

Publisert: 12.09.2011