Søk

Høyt blodtrykk er en global utfordring

I Vest-Europa forårsaker høyt blodtrykk 22 % av alle hjerteinfarkt hvert år. Dette er tema for Verdens helsedag 7. april.

7. april er "fødselsdagen" til Verdens Helseorganisasjon (WHO -  World Health Organization). I den anledning markeres Verdens helsedag hvert år.

I 2013 fokuserer WHO på høyt blodtrykk. Og det er god grunn for dette, ifølge Landsforeningen- for hjerte- og lungesyke:  

 :::.:::     - På verdensbasis har én av tre høyt blodtrykk. 

- For høyt blodtrykk øker risikoen for hjerte- og karsykdom. 

- Risikoen mangedobles dersom du også røyker, har høyt kolesterolnivå eller har diabetes. 

- Lidelsen lar seg behandle gjennom livsstilsendringer og medisiner, men krever oppfølging
   av lege og egeninnsats.

 Les mer på WHOs nettsider.

Se også LHLs nettsted.

 

 

 

Publisert: 07.04.2013