Søk

Høyesterett opprettholdt dommen om rett til forsikringserstatning for kvikksølvskadde

En fersk dom fra Høyesterett slår fast at kvikksølvskadde kan få forsikringserstatning selv om symptomene oppstod før lov om yrkesskadeforsikring trådte i kraft i 1990, fordi sykdommen først ble konstantert etter dette.

Dette er den andre dommen om kvikksølvskadde i Høyesterett. Den første dommen kom i 2012 og fastslo at kvikksølvskade var godkjent som yrkessykdom (se også artikkel i Tidende 5/2012). Den siste dommen gir de samme tannhelsesekretærene rett til forsikringserstatning selv om de ble kvikksølvskadet før lov om yrkesskadeforsikring trådte i kraft i 1990. Høyesterett slår her fast at sykdommen ble konstatert etter 1990, blant annet fordi fagmiljøene i Norge ikke mente det var sammenheng mellom kvikksølvofrenes plager og kvikksølveksponering. Denne sammenhengen ble ikke fastslått før den skadelidte fikk en riktig diagnose i 2007, lenge etter at yrkesskadeforsikringsloven trådte i kraft.

Ifølge Parat og Tannhelsesekretærenes Forbund åpner denne dommen for millionerstatninger til flere tannhelsesekretærer. Advokat Øyvind Vidhammer i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har ført sakene påvegne av Parat.

Tordis Stigen Klausen er en av dem som stått i fronten for at kvikkesølvskade skal godkjennes som yrkessykdom. Hør intervju med Tordis Klausen NRKs "Her og nå" (onsdag 17/2) (intervjuet kommer ca 58 min ut i sendingen)

Publisert: 19.02.2016